pepnotgaleria
galeria d'art - galeria de arte - art gallery
A R T À  -  M A L L O R C A

         

FACEBOOK

flikr

CATALÀ

ARTISTES
GALERIA
PUBLICACIONS
CONTACTE
ENLLAÇOS
VIURE AMB ART

ESPAÑOL

ARTISTAS
GALERÍA
PUBLICACIONES
CONTACTO
ENLACES
VIVIR CON ARTE


ENGLISH


ARTISTS
GALLERY
PUBLICATIONS
CONTACT
LINKS
LIVING WITH AR

   Foto Expo


2004 "PETIT NOT" art de petit format - art in small size del 23/12/2004 al 31/01/2005
2005 "OMBRES" del 26/09 al 25/10/2005
2006 ROSA GINARD, STEFAN GNAD, MARTÍ MONJO, del 25/03 al 25/04/2006
2006 MERCEDES LAGUENS del 03/08 al 30/08/2006
2006 JOAN SERVERA "PEIX" del 29/09 al 28/10/2006
2007 MARGALIDA ESCALAS - MARIA CARBONERO del 31/03/ al 15/05/2007
2007 TONI CATANY del 30/06 al 10/08/2007
2008 "EL JARDÍ INEXISTENT" del 17/05 al 05/07/2008  Toni Catany - Félix de Cárdenas - Leticia Feduchi - Rafel Joan - Alicia Llabrés - Francesc Roca - Tomeu Ventayol
2009 "TRES FOTOGRAFES" de l'11/04 al 15/06/2009  Rosa Feliu - Michèle Maurin - Teresa Pou
2010 JOAN SERVERA del 29/05 al 05/07/2010
2010 ANKE BLAUE del 10/07 al 30/08/2010
2010 TASSO MATTAR del 17/12 al 18/01/2011
2012 ANKE BLAUE, MERCEDES LAGUENS, BERNABÉ GILABERT. de 13/07 al 24/08/2012

2013 SABINE FINKENAUER. de 21/05 al 29/06/2013
2014 REGINA GIMÉNEZ del 21/06 al 21/07/2014
2014 MARIA ANTÒNIA CARRIÓ del 23/08 al 13//09/2014