PEPNOT
GALERIA
a  r  t     g  a  l  l  e  r  y

A R T À
M   A   L   L   O   R   C   A


ARTISTS           GALLERY            EXHIBITIONS            PUBLICATIONS            CONTACT            LINKS            LIVING WITH ART2004 "PETIT NOT" art de petit format - art in small size del 23/12/2004 al 31/01/2005
2005 "OMBRES" del 26/09 al 25/10/2005
2006 ROSA GINARD, STEFAN GNAD, MARÍI MONJO, del 25/03 al 25/04/2006
2006 MERCEDES LAGUENS del 03/08 al 30/08/2006
2006 JOAN SERVERA del 29/09 al 28/10/2006
2007 MARGALIDA ESCALAS - MARIA CARBONERO del 31/03/ al 15/05/2007
2007 TONI CATANY del 30/06 al 10/08/2007
2008 "EL JARDÍ INEXISTENT" del 17/05 al 05/07/2008  Toni Catany - Félix de Cárdenas - Leticia Feduchi - Rafel Joan - Alicia Llabrés - Francesc Roca - Tomeu Ventayol
2009 "TRES FOTOGRAFES" de l'11/04 al 15/06/2009  Rosa Feliu - Michèle Maurin - Teresa Pou
2010 JOAN SERVERA del 29/05 al 05/07/2010
2010 ANKE BLAUE del 10/07 al 30/08/2010
2010 TASSO MATTAR del 17/12 al 18/01/2011

2012 ANKE BLAUE, MERCEDES LAGUENS, BERNABÉ GILABERT. de 13/07 al 24/08/2012
2013 SABINE FINKENAUER. de 21/05 al 29/06/2013
2014 REGINA GIMÉNEZ del 21/06 al 21/07/2014
2014 MARIA ANTÒNIA CARRIÓ del 23/08 al 13//09/2014

2017 MARIA DE HAAN - DORA GOOD - CATALÀ ROIG del 20/05 al 24/06/2017